News: Gezocht: Catharina Hendrika Alida Ooijman of Ooyman, zie de gezocht pagina
  First Name:  Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
 • Photos
 • Documents
 • Headstones
 • Histories
 • Recordings
 • Videos
 • Rouwadvertenties
 • Albums
  All Media
  Cemeteries
  Places
  Notes
  Dates and Anniversaries
  Calendar
  Reports
  Sources
  Repositories
  DNA Tests
  Statistics
  Change Language
  Bookmarks
  Contact Us

  Notes


  Matches 1 to 50 of 612

        1 2 3 4 5 ... 13» Next»

   #   Notes   Linked to 
  1 Bron: DTB Trouwen
  Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
  Aktedatum: 12-06-1763
  Plaats: Wartena
  Soort akte: bevestiging huwelijk

  Bruidegom
  Sijtse Nammens wonende te Wartena
  Bruid
  Antje IJskes wonende te Wartena

  Bronvermelding
  Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 432, aktenummer 412
  Gemeente: Idaarderadeel
  Periode: 1715-1811
   
  Family F503
   
  2 Hij is geboren op 11 mei 1854 in Vlissingen.Bron 1

  Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
  Gemeente: Stad Vlissingen, Provincie Zeeland
  Ambtenaar: Dirk Uijttenhooven, Wethouder
  Aktenummer: 94
  Aangiftedatum: Vrijdag 12 Mei 1854
  Geboorteplaats: Vlissingen in het huis wijk H nommer 211
  Geboortedatum: Donderdag 11 Mei 1854 des avonds te Elf ure
  Kind: Jacobus Elisa van Loo, zoon
  Vader: Huijbregt van Loo, oud 54 jaren, Meesterknegt bij de Marine, wonende te Vlissingen
  Moeder: Pieternella But, zijne huisvrouw, zonder beroep
  Aangever: Huijbregt van Loo, vader, die ondertekent met: "H Van Loo"
  Getuigen:
  Adriaan Cornelis But, oud 62 jaren, Schilder, wonende te Vlissingen
  Antonij Dekkers, oud 56 jaren, bewaarder bij de Marine, wonende te Vlissingen

  Beroepen:
  van 1880 tot 1882 ambtenaar.

  bij het Ministerie van Marine

  van 1913 tot 1917 hoofdcommies.

  aan het departement van Marine

  van 1922 tot 1 augustus 1932 zonder beroep.
  Hij is overleden op 1 augustus 1932 in 's-Gravenhage, hij was toen 78 jaar oud.Bron 2 
  van Loo Jacobus Elisa (I1680)
   
  3 Hij is geboren op 20 januari 1882 in 's-Gravenhage.Bron 1

  Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
  Gemeente: 's-Gravenhage
  Aktenummer: 323
  Aangiftedatum: Zaterdag 21 Januarij 1882
  Geboorteplaats: 's-Gravenhage
  Geboortedatum: Vrijdag 20 Januarij 1882 des morgens ten half vier ure
  Kind: Jacob Jan van Loo, zoon
  Vader: Jacobus Elisa van Loo, oud 27 jaren, ambtenaar, wonende te 's-Gravenhage
  Moeder: Maria Borst, zijne huisvrouw, zonder beroep
  Aangever: Jacobus Elisa van Loo, vader, die ondertekent met: "JEVanLoo."
  Getuigen:
  Adriaan Cornelis van Loo, oud 47 jaren, bouwkundige bij het Loodswezen, wonende te 's-Gravenhage
  Willem Karel Christiaan Antheunissen, oud 31 jaren, bouwkundige bij het Loodswezen, wonende te 's-Gravenhage

  Beroepen:
  in het jaar 1917 rijksambtenaar.
  in het jaar 1922 adjunct commies.

  bij den Rijksverzekeringsbank

  in het jaar 1923 commies van arbeid.
  van 1932 tot 7 februari 1932 ambtenaar.

  bij den Raad van Arbeid

  Hij is overleden op 7 februari 1932 in 's-Gravenhage, hij was toen 50 jaar oud.Bron 1 
  van Loo Jacob Jan (I1683)
   
  4 03-07-1681 Testament van Rentmeester Sibrandus Meinardi alsmede aen de armen op Surhuiterveen van de Waterlandsche gemeenschap ook 100 daelders waaervan het capitaa altoos bij Miente Egberts berustende blijven met conditie da daervan geseijde armen alle jaren vijff gelijcke daelders van `t honderdt te renten sal worden betaalt.
  Sibrandus Meinardi was rentmeester van de heer van Nienoort te Midwolde.
  Rinsckien Wiarda was een dochter van dr. Hero Wiarda en Maaike Fredericks van
  Voort. Zij zal wellicht stammen van de Utrechtse familie Van Voort die in
  Surhuisterveen zich bezig hield met de veenafgravingen

  =======================================================
  7 a. Transportbrief waarbij Sibrandus Meijnardi en Renske van Wiarda e.l. verkoopen aan Georg Wilhelm Vrijheer van In- ende Knijphuisen etc. heer tot Nijenoort, en zijn gemalin Anna geboren van Ewsum eenige landen, veenen en gronden gronden als vermeld in de met de oorkonde getransfigeerde brieven. 1673 Febr. 25. Met zegel in rooden was van Lucas Clant, heer op Aickema, tot Grijpskerck, Uithuisen en de Uithuistermeeden etc. Joncker en de Hovelinck.
  b. en Hierdoor getransfigeerd 2 brieven waarbij Rudolph Wilhelm
  c. Vrijheer van In- en Knijphuisen heere tot Luitsborch ende Bergum etc. verkoopen aan Sybrandus Meinardi, rentmeester van den heer Van Nijenoort, twee stukken veen als vermeld in de met deze oorkonden getransfigeerde brieven, 1663 Jan. 6. Beiden met zegel in rooden was van Rudolph Wilhelm van In- en Knijphuisen.
  d. Met de brief sub. b getransfigeerd een koopbrief waarbij Popke Richters en Andyen Tjaebels e.l. verkoopen aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot Luteborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Berta geboren Freytach, 12 roeden, 12 voeten, 9 duimen veens gelegen in het Oldehert genaamt Hayemaveen, 1653 Jan. 10. Met zegel in groene was van Johannes Wolthuus Grietma- in Vredewolt en tot Visvliet.
  N.B: In dorso "Coopbrief van Mijn Heer van Lutsborch van Popke Richesveen".
  e. Met de brief sub. c getransfigeerd een koopbrief waarbij Iwo-Auwëma verkoopt aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot den Lutsborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Beata geborene Freitach etc al zijn veenen en gronden aan de Zuiderkant van het diep gelegen met de vrije uitvaart. 1649 Sept. 16. Met zegel in groene was van Wilhelm van Berum, op die Leecke. Tot Eenrum, Pietersbuijren ende der Vijerbuijren tot Godlinze ende Hoochkerck.
  In dorso: "Coopbrief voor mijn heer van Lutsborch van den E.Iwo Auwema Nr. 6".

  =======================================================
  14 Acte van erfwissel tusschen Sybrandus Meynardi rentmeester van de heer van Nienoord, en Meerten Bastiaans betreffende hun beider behuysingen op de Leek gelegen, 1663 Sept. 6. Aan de binnenzijde quitantie van Meerten Bastiaens voor de hem" toebeloofde penningen d.d. 1665 Febr. 18 en overdracht door Sybrandus Meinardi van het door hem geruilde huis aan den Heer van Nijenoort, 1673. Febr. 25. 
  Meinardi Sybrandus (I197)
   
  5 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1492018346
   
  6 3 weken oud geworden Huisman Harm (I596)
   
  7 a. Hij is in februari 1929 in Batavia bij de belastingen- Dienst "In- en uitvoer accijnsen" als tijdelijk/aspirant ambtenaar
  in dienst gekomen.
  b. In 1938 is hij overgeplaatst naar Palembang/Zuid Sumatra. Heeft als ambtenaar 1ste klas verlof gehad.
  c. Bij terugkomst overgeplaatst naa Belawan(Haven van Medan)/Noord Sumatra.
  d. Bij het uitbreken van de oorlog als dienstplichtige bij de Koninklijke Marine (Vermoedelijk een wal functie gecombineerd
  met zijn burgerfunctie. Dit kwam nogal vaak voor)
  e. Vanaf 1942 krijgsgevangene. Van 1943 tot einde oorlog in 1945 in Japan. Daar verzorgd door de Amerikanen.
  f. Pas in de loop van 1946, in slechte lichamelijke conditie op zijn oude post terug in Indie.
  g. In 1946 heeft hij van mei tot oktober recuperatief verlof gehad. Daarna twee maanden gewoon verlof. Allebei in Indie.
  h. In juni 1950 is hij voor zolang als nodig met ziekteverlof naar Nederland gestuurd.
  Terug kon niet meer i.v.m. de overdracht aan Indonesie. Ik neem aan dat hij na herstel zijn ambtelijke loopbaan in Nederland
  heeft voortgezet.
   
  van Loo Jacobus Elisa (I1699)
   
  8 Abraham Nicolaas Geerling  Bruidegom:Abraham Nicolaas Geerling
  Geboorteplaats:Leiden
  Leeftijd:27

  Vader bruidegom:Pieter Geerling
  Moeder bruidegom:Margaretha van Duuren
  Bruid:Maria Ligtvoet
  Geboorteplaats:Leiden
  Leeftijd:30

  Vader bruid:Karel Ligtvoet
  Moeder bruid:Geertruij Straatman
  Gebeurtenis:Huwelijk
  Datum:woensdag 16 mei 1849Gebeurtenisplaats:Leiden
  Documenttype:BS HuwelijkErfgoedinstelling:Nationaal ArchiefPlaats instelling:Den HaagCollectiegebied:Zuid-HollandAktenummer:102Registratiedatum:16 mei 1849Akteplaats:LeidenAktesoort:Huwelijksakte

  Help Nederlands English
  Algemene informatie
  Contact
  Home > Resultaten > Details
  Bruidegom Abraham Nicolaas Geerling
  Vader Pieter Geerling
  Moeder Margaretha van Duuren
  Bruid Maria Ligtvoet
  Vader Karel Ligtvoet
  Moeder Geertruy Straatman

  Plaats Leiden
  Huwelijksdatum 16-05-1849
  Bronverwijzing BS Leiden1849102

  Klik hier voor meer informatie of het bestellen van een kopie van het originele document.
  2011  
  Family F1490906222
   
  9 Beroep Dominee de Boer Edsgard Tammo (I1758)
   
  10 Beroep: in het jaar 1922 adjunct commies van de Algemene Rekenkamer. van Loo Adriaan Cornelis (I1720)
   
  11 Bron Online begraafplaatsen:
  https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/234833/359677/Egbert-Timmer-1921-1991

  geboorte datum 1 dag verkeer of niet goed gelezen in scan van gemeente smilde 
  Timmer Egbert (I2949)
   
  12 Bronvermelding
  Doopboek Herv. gem. Gerkesklooster, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 22, aktenummer 670
  Gemeente: Achtkarspelen
  Periode: 1703-1812
   
  Sytsma Hendrik Sytses (I182)
   
  13 Bronvermelding
  Huwelijksregister 1828, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 2008A, aktenummer 059
  Gemeente: Wymbritseradeel
  Periode: 1828
   
  Family F1493569601
   
  14 Bronvermelding
  Overlijdensregister 1863-1865, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3016, aktenummer 127
  Gemeente: Wymbritseradeel
  Periode: 1864
   
  Sytsma Jacob Sytzes (I184)
   
  15 Bruidegom Eduard Jacobus Veldhuyzen
  Vader Johannes Veldhuyzen
  Moeder Johanna Maria van Wijk
  Bruid Sara Maria van Iperen
  Vader Pieter Jacobus van Iperen
  Moeder Maria van den Bosch

  Plaats Leiden
  Huwelijksdatum 29-06-1853
  Bronverwijzing BS Leiden1853118
  Eduard Jacobus Veldhuijzen  Bruidegom:Eduard Jacobus Veldhuijzen
  Geboorteplaats:LeidenGeboortedatum:maandag 22 augustus 1825
  Leeftijd:27

  Vader bruidegom:Johannes Veldhuijzen
  Moeder bruidegom:Johanna Maria van Wijk
  Bruid:Sara Maria van Iperen
  Geboorteplaats:LeidenGeboortedatum:vrijdag 23 oktober 1829
  Leeftijd:23

  Vader bruid:Pieter Jacobus van Iperen
  Moeder bruid:Maria van den Bosch
  Gebeurtenis:Huwelijk
  Datum:woensdag 29 juni 1853Gebeurtenisplaats:Leiden
  Documenttype:BS HuwelijkErfgoedinstelling:Nationaal ArchiefPlaats instelling:Den HaagCollectiegebied:Zuid-HollandAktenummer:118Registratiedatum:29 juni 1853Akteplaats:LeidenAktesoort:Huwelijksakte


   
  Family F1490906217
   
  16 Dienstbode Timmer Jentje (I215)
   
  17 Dit is geen zus van Ibel Prinsen Inge (I775)
   
  18 Doopboek Herv. gem. Gerkesklooster

  Bron: DTB Geboortes en dopen
  Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
  Aktedatum: 20-08-1758
  Plaats: Gerkesklooster

  Dopeling
  Hendrik geboren op 11-08-1758
  Vader
  Sytse Feikes
  Moeder
  Eltje Jans
   
  Sytsma Hendrik Sytses (I182)
   
  19 Emigreerde in 1854 naar USA Family F1490906291
   
  20 Geboorte, Beilen, 11-07-1910, aktenummer 103

  Kind: Luchien Timmer, geboren te Beilervaart (Beilen) op 10-07-1910, dochter van NN NN, en Jentje Timmer, beroep: zonder.
  NB: erkenning Jantje Timmer; Beilen 09-03-1911 
  Timmer Luchien (I85)
   
  21 Geboorte, Beilen, 11-07-1910, aktenummer 103

  Kind: Luchien Timmer, geboren te Beilervaart (Beilen) op 10-07-1910, dochter van NN NN, en Jentje Timmer, beroep: zonder.
  NB: erkenning Jantje Timmer; Beilen 09-03-1911 
  Family F1490906245
   
  22 Geboren op Apothekersdijk 35 te Leiden, daar getrouwd met Ritske Sytsma Geerling Margaretha Geertruida Maria (I17)
   
  23 Gemeente = Alphen (ZH)
  Aktenummer = 12
  Datum = 14-05-1903
  Archief locatie = Rijnlands Midden
  Akte = Huwelijksakte

  Bruidegom = Abraham Nikolaas Sijtsma
  Geboorteplaats bruidegom = Leiden
  Bruid = Adriana Brouwer
  Geboorteplaats bruid = Alphen
  Vader bruidegom = Ritske Sijtsma
  Moeder bruidegom = Margaretha Geertruida Maria Geerling
  Vader bruid = Adrianus Brouwer
  Moeder bruid = Adriaantje Geest

  Nadere informatie =
  BS Huwelijk met Abraham Nikolaas Sijtsma


  Bruidegom:Abraham Nikolaas Sijtsma
  Geboorteplaats:Leiden

  Leeftijd:25

  Vader bruidegom:RitskeSijtsma
  Moeder bruidegom:Margaretha Geertruida Maria Geerling
  Bruid:Adriana Brouwer
  Geboorteplaats:Alphen

  Leeftijd:20

  Vader bruid:Adrianus Brouwer
  Moeder bruid:Adriaantje van Geest
  Gebeurtenis:Huwelijk

  Datum:donderdag 14 mei 1903
  Gebeurtenisplaats:Alphen (ZH)
  Documenttype:BS Huwelijk
  Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
  Plaats instelling:Alphen aan den Rijn
  Collectiegebied:Zuid-Holland
  Documentnummer:10
  Registratiedatum:14 mei 1903
  Akteplaats:Alphen (ZH)
  AkteSoort:Huwelijksakte

   
  Family F1490906225
   
  24 Getrouww met Kees Hatzman Warries Geesje (I261)
   
  25 Gewettigd bij huwelijk ouders Ooijman Catharina Hendrika Alida (I425)
   
  26 Ging vanuit Indonesië naar Nederland om op de zeevaartschool te gaan. Opleiding stuurman. In zijn laatste jaar hoorde hij dat zijn vader een baan voor hem had bij de krant en besloot in Nederland te blijven.
  Hierna is hij naar Harlingen gegaan en heeft daar uiteindelijk scheepszenders gebouwd.
  Vermoedelijk via de broer Hendrik Sietsema die in Harlingen bij de Marine werkte in contact gekomen met zijn eerste vrouw Grietje Petronella Sietsema (1939 getrouwd) 
  Sytsma Bram Louis Ritske Karel (I31)
   
  27 Help Nederlands English
  Algemene informatie
  Contact
  Home > Resultaten > Details
  Bruidegom Josef Romanesko
  Bruid Louisa Johanna Christina Cornelia Veldhuijzen

  Plaats Leiden
  Huwelijksdatum 15-07-1885
  Bronverwijzing BS Leiden1885

  Klik hier voor meer informatie of het bestellen van een kopie van het originele document.
  2011  
  Family F1490906215
   
  28 http://genealogie-vandermaren.be/personne/34/Marcel%20Van%20der%20Maren/ Family F1498643403
   
  29 http://www.drijber.com/355/Stamboom_Beuving6.html#BM32
   
  Beuving Jantien (I2330)
   
  30 http://www.drijber.com/355/Stamboom_Beuving6.html#BM32 Beuving Jan (I792)
   
  31 http://www.drijber.com/355/Stamboom_Beuving6.html#BM61 Beuving Jan Jans (I2346)
   
  32 http://www.drijber.com/355/Stamboom_Beuving6.html#BM70 Jansen Jan (I2366)
   
  33 http://www.drijber.info/360/Stamboom_Beuving1.html Beuving Jan (I84)
   
  34 http://www.klaasvdschuit.nl/GENEALOGIE/GERKESKLOOSTER/25031941.htm Sytsma Dirk Popko (I1973)
   
  35 https://allefriezen.nl/zoeken/persons?f=%7B%22search_s_register_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Leeuwarden%22%7D,%22search_s_filter_rol%22:%7B%22v%22:%22kind%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22janke%20sytsma%22%7D&sort=%7B%22order_s_type_title%22:%22asc%22%7D Sijtsma Janke (I55)
   
  36 https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1037532560.php Sytsma Jan Harmens (I170)
   
  37 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I266519.php Family F503
   
  38 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I70206.php Geerts (Sytsma) Harmen (I167)
   
  39 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I70276.php
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I38046.php 
  Sytsma Jitze (I177)
   
  40 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I90234.php Geerts Wijbe (I179)
   
  41 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-weening/I35825.php Sytsma Pieter Harmens (I171)
   
  42 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-weening/I35828.php
  Nog uitzoeken 
  Sytsma Willem Geerts (I1949)
   
  43 https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&identifier=60039979-3afc-050f-512f-2c8868299477_UID BA12BABF0CD442BFBD620C13E11F5508C154 van der Maaren Helena Sophia (I8)
   
  44 Huwelijk met de handschoen Family F1490906409
   
  45 Is na 1953 hertrouwd met een meneer Groenenstein in Hilversum? Sietsema Grietje Petronella (I57)
   
  46 IXah. Hendrika Bouthoorn, geb. Aarlanderveen 14 sept. 1894, † Amsterdam 13 maart 1970, tr. 1e Amsterdam 19 dec. 1917102 Johannes Cornelis van Dongen, geb. Nijmegen 27 juni 1894, † Amsterdam 28 aug. 1924, zn. van Hendrikus Johannes en Wilhelmina Johanna van de Werff; tr. 2e Amsterdam 9 dec. 1948 Barend van Dolder, geb. Amsterdam 29 okt. 1892, chauffeur, † Amsterdam 13 dec. 1971, zn. van Willem Aalbert en Antonia Susanne Dalfsen en gesch. echtg. van Anna Maria Moen. Bouthoorn Hendrika (I2169)
   
  47 Kleermaker van Beek Jan (I58)
   
  48 Kleermaker, later ambtenaar gemeente Den Haag van Beek Jelte (I60)
   
  49 Later Dijkstra / Sytsma Wijbes Geert (I2136)
   
  50 Later Dijkstra / Sytsma Wybes Geert (I2141)
   

        1 2 3 4 5 ... 13» Next»